تخصص ها

طراحی و اجرای سازه های فلزی، بتن آرمه با کاربری های ویلایی، آپارتمانی، صنعتی، انبار و خدماتی / طراحی و ساخت بتن های پیشرفته، سیستم های نوین ساختمانی سبک و ...