دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و فعالان این عرصه با تقدیر از نخبگان و برگزیدگان به کار خود پایان داد

شرکت زرین کوه همچون دوره گذشته حضوری چشم گیر در این کنفرانس داشت و در پایان تندیس ویژه این کنفرانس توسط هیئت مدیره شرکت دریافت گردید.

96/2/19
1163