برگزاری دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

برگزاری دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
زرین کوه برگزار کننده کارگاه تخصصی در دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، 6 و 7 اردیبهشت ماه میزبان علاقمندان خواهد بود

 دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی 6 و 7 اردیبهشت ماه 1396 در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.

کارگاه های تخصصی به روال دوره گذشته برای علاقمندان به رویه های بتنی در این دو روز برقرار خواهد بود.

گفتنی است کارگاه «نکات و ملاحظات طراحی و اجرای رویه های بتن غلتکی و معرفی مکمل تراکم و رنگین کردن رویه ها» در سالن دکتر پاکدامن توسط شرکت زرین کوه در روز 6 اردیبهشت ما، ساعت 16 برگزار خواهد شد.

شرکت در کارگاه ها برای اعضای حقیقی و حقوقی انجمن بتن رایگان بوده و سایر علاقمندان میبایست مبلغ 400000ریال جهت شرکت در هر کارگاه بپردازند.

96/1/20
1707