برگزاری هفته پژوهش

برگزاری هفته پژوهش
هفته پژوهش و فناوری استان البرز با تجلیل از پژوهشگران، فناوران و ایده های برتر و نمایشگاه فناوری و فن بازار از 14 تا 18 آذر ماه درکرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

این جشنواره با اهداف ذیل در چها روز میزبان علاقمندان بود؛

  • ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در کشور و ارتقای منزلت و جایگاه پژوهش و فناوری
  • معرفی توانمندی های پژوهش و فناوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عاالی کشور
  • شناسایی و معرفی فناوری های برتر در زمینه های تخصصی به منظور آشنایی صنعت و دستگاه های اجرایی
  • تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضاء همیئت علمی و پژوهشگران و فناوران کشور
  • فراهم سازی زمینه ارتباط صنعت با حوزه پژوهش و فناوری

94/09/16
1634