از دیروز تا فردا

شرکت زرین کوه در سال 1354  پایه گذاری شد و پروژه هایی در زمینه راه و ساختمان را با موفقیت به انجام رساند، اکنون ترکیب تازه هیئت مدیره این شرکت با ترسیم دورنمایی وسیع آینده شرکت، اقدام به طرح ریزی فعالیت های گسترده در زمینه های مختلف نمودند
از جمله این فعالیت ها می توان به ابداع روش بتن غلتکی در ایران و بتن غلتکی رنگی در جهان و طراحی و اجرای پروژه های محوطه سازی و کفسازی صنعتی با این روش اشاره کرد. این روش که هم از لحاظ اقتصادی نسبت به آسفالت و دیگر رویه های مرسوم به صرفه تر است و هم کمترین آسیب را طی فرآیند تولید و اجرا و بهره برداری به محیط زیست وارد می دارد در آینده نزدیک بعنوان اولین انتخاب برای روسازی سطح راه ها مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت

تخصص ها زمینه های فعالیت زرین کوه

تجربه ها نمونه ای از پروژه ها

  • شهرک صنعتی نجم آباد

  • شهرک صنعتی شمس آباد

  • پروژه بتن غلتکی رنگی محوطه پارکینگهای گمرک تهران

  • محوطه سازی چیتگر

  • محوطه سازی انبارهای عمومی شهریار

  • بتن غلتکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

پیوندهامراکز، نهادها و شرکتهای مرتبط با زرین کوه

دسترسی

info@zarrinkooh.com

SMS: 200 000 1353Copyright © 2015 Zarrinkooh

ورود به اتوماسیون